‘De Koran is niet goddelijk en dus niet onfeilbaar’, Trouw, 23 April 2018