Świecka Konferencja w Londynie/London Secular Conference 2018, Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, 2 December 2018