Ateister med muslimsk bakgrunn mobiliserer til frihetskamp, Agenda, 18 November 2019