Žene predvode novu revoluciju u Iranu, Maz, 25 October 2022